Προκειμένου να κάνετε χρήση των σελίδων και των προϊόντων του δικτυακού μας τόπου www.csikids.gr πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, ΠΡΙΝ από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των προϊόντων μας. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην χρησιμοποιήσετε τις σελίδες και τα προϊόντα του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπεραίνεται ότι τους αποδέχεσθε. Οι όροι χρήσης που ακολουθούν ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για οτιδήποτε γενικά ή/ και ειδικά, περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

Το CSI Kids μπορεί να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πρέπει να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο. Εφόσον, δε, εξακολουθείτε να τον χρησιμοποιείτε, συμπεραίνεται ότι αποδέχεσθε τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να μην κάνετε χρήση/ επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, εικόνων, βίντεο, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, λογισμικών εφαρμογών παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας CSI Kids και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του CSI Kids και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων απαγορεύεται η κατοχή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, mini discs και οποιουδήποτε άλλου μέσου εγγραφής εικόνας και ήχου) σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το προσωπικό ασφαλείας αλλά και οι αντιπρόσωποι των καλλιτεχνών, διατηρούν το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από τον χώρο.

Μέρη της παράστασης ενδέχεται να μαγνητοσκοπούνται και να βιντεοσκοπούνται. Τα μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά δε θα έχουν καμία απαίτηση.

 

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Απαγορεύεται αυστηρά η παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων και/ή παιχνιδιών, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα, μη εξουσιοδοτημένης αποθήκευσης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου καθώς και κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του διαχειριστή. Τυχόν παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ενδικα μέσα διαθέσιμα στην εταιρεία.

Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια και οι υπηρεσίες που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του CSI Kids. Οποιαδήποτε μεταπώληση ή μεταβίβαση των υπηρεσιών μας με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να θεωρηθεί άκυρη, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ενδικα μέσα διαθέσιμα στην εταιρεία.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το CSI Kids έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες εφαρμογές ασφαλείας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας μας περιλαμβάνουν:

  1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος.
  2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας του Βρες το Δολοφόνο.
  3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του CSI Kids.

Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.csikids.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

H υπηρεσία της online αγοράς παιχνιδιών δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να απολαύσετε το προϊόν που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς σεναρίων από το www.csikids.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της εταιρείας CSI Kids. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς είναι συμπληρωματικοί των Όρων Χρήσης του Site. Κάθε παιχνίδι που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την χρήση του συγκεκριμένου παιχνιδιού μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

Σε περίπτωση εμπορικής πρόθεσης ή άλλης εκμετάλλευσης του παιχνιδιού που αγοράζετε, οφείλετε να καταβάλετε στην εταιρεία CSI Kids εφάπαξ ποσό 100 (εκατό) ευρώ για την άδεια χρήσης, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστης εκμετάλλευσης του παιχνιδιού. Για κάθε παιχνίδι που αγοράζετε με πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης απαιτείται ξεχωριστή άδεια χρήσης. Τυχόν παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ενδικα μέσα διαθέσιμα στην εταιρεία.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Site γίνεται με τραπεζική κατάθεση και μέσω paypal.

Η τραπεζική κατάθεση μπορεί να γίνει σε μια από τις εξής τράπεζες:

Alpha Bank: GR87 0140 3620 3620 0210 1046 459

EuroBank: GR780 26022 00000 980200 578081 // 0026 0220 98 0200578081

Εθνική: GR840110 65000000 650600 49627

Όνομα Δικαιούχου: Φιλιώ Κ. Λαζανά

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ του www.csikids.gr και των χρηστών του site πραγματοποιείται έγκυρα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε γνωστοποιήσει στο www.csikids.gr για το σκοπό αυτό.

Οφείλετε να γνωστοποιείτε στο www.csikids.gr τα αληθή σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είσαστε ο νόμιμος χρήστης

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το www.csikids.gr ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vrestondolofono.gr ή τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 6943770690.

Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας σας με τους Τρίτους Παρόχους ορίζεται από τους Τρίτους Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.

Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/ αγαθού ή/και σε αποκλεισμό σας από την χρήση του site ή/και των υπηρεσιών του www.csikids.gr ή/και των Τρίτων Παρόχων και παράλληλη ευθύνη σας για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο ή ένα προϊόν μας είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του www.csikids.gr τότε η εταιρεία CSI Kids θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή σας και να σας επιστρέψει την αξία αυτής.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πριν την αγορά παιχνιδιού, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό παιχνίδι. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή του παιχνιδιού.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία CSI Kids καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Site να διακρίνονται από πληρότητα και ορθότητα, χωρίς όμως να παρέχει σχετικές εγγυήσεις. Σε καμία περίπτωση, δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στο Site μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους ανεξάρτητους από την εταιρεία CSI Kids, όπως για παράδειγμα ασθένεια ή αδυναμία καλλιτεχνών. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία CSI Kids δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψή του στο Site ή/και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή/και την πρόσκαιρη αδυναμία χρήσης αυτών.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παρεχόμενων μέσω του Site υπηρεσιών προς τους χρήστες και δεν πρόκειται να αποτελέσουν προϊόν πώλησης ή μεταφοράς σε άλλο φορέα ή οργανισμό.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων δύνανται να είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, μέσω των οποίων προβαίνει ο χρήστης σε καταβολή της τιμής των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζει.